Algemeen:
Aantal jaren:
Inflatie (%):
Invoer
per categorie:
Categorie 1:
Categorie 2:
Categorie 3:
Categorie 4:
Categorie 5:
Categorie
in gebruik:
Rendement (%):
Begin inleg:
Jaarlijkse inleg:
Indexatie
inleg (%):
Jaarlijkse
kosten (€):
Indexatie jaarl
kosten (%):
Jaarlijkse
kosten (%)
Begin kosten (€):
Eind kosten (€):
Eind kosten (%):
Eindbedragen:
Totaal eind bedrag:
Totaal eind bedrag gecorrigeerd voor inflatie:
Effectief jaarlijks rendement (%):
Klik Bereken voor een grafiek van het totale kapitaal uitgezet tegen het aantal jaren.
Klik Bereken voor een grafiek van de waarde in elke categorie uitgezet tegen het aantal jaren.